პრეზიდენტის მიმართვა

1995 წელს, ჩვენ დავიწყეთ დევიზით: „ჯანდაცვა ყველასთვის“. ჩვენ ვაგრძელებთ პრინციპით: „ჯანმრთელი ცხოვრება, ჯანდაცვის სერვისების თანაბრად გამოყენება არის ყველას ფუნდამენტური უფლება“

„საზოგადოების უმრავლესობის გაერთიანება, ჰოსპიტალის ორიენტაციით საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტებზე*ტექნოლოგიურად აღჭურვილ აპარატურაზე, სამედიცინო ეთიკის კოდექსის რაიმე დათმობის გარეშე და პაციენტთა უფლებების პატივისცემით“ გასდევს ჩვენი, როგორც Medical Park Hospitals Group-ის ადმინისტრაციულ დევიზს.

Medical Park Hospitals Group-ის ყველა ჰოსპიტალი მუშაობს, როგორც სრულად აღჭურვილი ჯანდაცვის ცენტრი თავიანთი საკონსულტაციო პერსონალით, გამოცდილი ჯანდაცვის პერსონალით და მაღალ-ტექნოლოგიური სამედიცინო აღჭურვილობით.

ჩვენ ასევე ვგეგმავთ Medical Park Hospitals Group გავხადოთ მსოფლიოში ცნობილი, პრესტიჟული ჯანდაცვის ორგანიზაცია მომავალში, რომელიც უკვე ეროვნული ბრენდი ხდება. ჩვენ სწრაფი ტემპით ვაგრძელებთ ჩვენს აქტივობებს რათა ჩვენი პაციენტების და მათი საყვარელი ადამიანების სახეზე ღიმილი მუდმივი გავხადოთ.

სტამბული გოზტეფეს ჰოსპიტალის კომპლექსს, სტამბული ბაჩელიევლერის ჰოსპიტალს, ბურსას ჰოსპიტალს და ანტალიას ჰოსპიტალის კომპლექსს აქვთ საერთაშორისო ერთობლივი კომისიის (JCI) აკრედიტაციის სერთიფიკატი, რომელიც წარმოადგენს *საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტს. ფათიჰის ჰოსპიტალი არის პირველი სერთიფიცირებული ჰოსპიტალი ISO 9001:2008 სტანდარტიზაციით ახალი გამოცემის შესაბამისად 2008 წელს.