ხედვა / მისია

ჩვენი ხედვა

ჩვენ წარმოვადგენთ ჯანდაცვის ცენტრს, რომელიც ახორციელებს კვალიფიციურ სამედიცინო   მომსახურებას   საზოგადოების უმრავლესობისთვის და აქვს წამყვანი როლი.

ჩვენი მისია

ჩვენ ვიზიდავთ საზოგადოების უმრავლესობას   კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურებისთვის თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ ობიექტებში, სამედეცინო ეთიკის კოდექსის დათმობის გარეშე და პაციენტის უფლებების პატივისცემით გათვალისწინებით.