ახალი ამბები

ბ-ნ ჰონდა :“თურქული ჯანდაცვის სისტემა სამაგალითო მოდელს წარმოადგენს“

მაიკლ მ. ჰონდა, აშშ-ს პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ერთ-ერთი მრჩეველი და “Obama Care”-ს, აშშ-ს ჯანდაცვის რეფორმის, ერთ-ერთი აღმასრულებელი ეწვია Medical Park-ის გოზტეპის ჰოსპიტალის კომპლექსს და მიიღო დეტალური ინფორმაცია თურქეთის ჯანდაცვის მოდელის შესახებ საერთაშორისო პაციენტების ცენტრის წარმომადგენლისგან. შემდეგ მან მოინახულა მარილის ოთახი და ჩაუტარდა დეტოქსიფიკაცია Medical Park-ის გოზთეფეს განყოფილებაში სტრესისგან გათავისუფლების მიზნით.

თურქეთში თურქეთის ჯანდაცვის სისტემის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღების მიზნით ჩამოსული მაიკლ.მ.ჰონდა, კონგრესმენი კალიფორნიის მე-17 რაიონის წარმომადგენელი, ეწვია Medical Park-ის გოზტეპის ჰოსპიტალის კომპლექსს, ვინც არის ობამას ერთ-ერთი მრჩეველი ჯანდაცვის საკითხებში და “Obama Care”-ს, აშშ-ს ჯანდაცვის რეფორმის ერთ-ერთი აღმასრულებელი, რომელიც თანდათანობით განხორციელდა ობამას მთავრობის მიერ.

ამ 4-საათიანი ვიზიტის განმავლობაში, ბ-ნ ჰონდამ მიიღო ინფორმაცია თურქეთის ჯანდაცვის სიტემის და ჰოსპიტალის ბიზნესის შესახებ და შემდეგ, მან დაათვალიერა ჰოსპიტალი Medical Park Hospital Group-ის საერთაშორისო პაციენტთა ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად.

„თუქრეთის ჯანდაცვის სისტემა წარმოადგენს მოდელს, რომლის ადაპტაციაც შესაძლებელია აშშ-სთვის“

იმასთან ერთად, რომ თუქრეთის ჯანდაცვის სისტემა წარმოადგენს მოდელს, რომლის ადაპტაციაც შესაძლებელია აშშ-სთვისო, მან აღნიშნა „ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ 4-საათიანმა პერიოდმა, რომელიც გავატარე Medical Park-ის გოზთეფეს ჰოსპიტალის კომპლექსში. თურქეთის ყველა მაცხოვრებელს, ყველა სოციო-ეკონომიკური ფენიდან აქვს სწრაფი და იოლი წვდომა ხარისხიან ჯანდაცვის სისტემაზე. აშშ-ში ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისი მისაწვდომია მაცხოვრებლებისთვის, ვიასაც ამის საშუალება აქვს, მაგრამ ისინი მოსახლეობის მხოლოდ მცირე პროცენტს ქმნიან. საზოგადოება ხარჯავს მინიმუმ 300-400$ თვეში ჯანმრთელობის დაზღვევაზე. ჩვენი მიზანია ასევე რომ აშშ-ს მოსახლეობას ჰქონდეს თანაბარი წვდომა ჯანდაცვის მომსახურებაზე. ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება “Obama Care” რეფორმის ფარგლებში“ დაამატა ბ-ნ ჰონდამ.

„თურქეთი არის სანიმუშო ქვეყნებს შორის მსოფლიო მასშტაბით ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით“

აღვნისნეთ რა, რომ თურქეთი არის სანიმუშო ქვეყნებს შორის მსოფლიო მასშტაბით სამედიცინო ტურიზმთან დაკავშირებით და თანდათანობით ჩქარდება „მაღალხარისხიანი ჯანდაცვის მომსახურება კომბინირებული დაბალ ფასებთან, ევროპასთან შედარებით, მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ საერთაშორისო პაციენტებზე, ვინც უპირატესობას თურქეთს ანიჭებს. ამ სიჩქარით, თურქეთი იქნება ნიმუში ყველა ევროპული ქვეყნისთვის“ თქვა ბ-ნ ჰონდამ.

„თურქეთის ჯანდაცვის სისტემა მსოფლიოში სამაგალითოა“

„ყველა მაცხოვრებელს ყველა სოციო-ეკონომიკური დონიდან ჰქონდათ წვდომა ხარისხიან ჯანდაცვის მომსახურებაზე, როცა სახელმწიფო სოციალური დაცვის დაზღვევა ფარავდა თურქეთში კერძო მფლობელობაში არსებულ ჰოსპიტალებს. გასინჯვის, დიაგნოსტირების და მკურნალობის დრო მნიშვნელოვნად შემცირებულია. თურქეთის მოდელი მიიჩნევა მსოფლიოსთვის სანიმუშოდ. ამას გარდა, საერთაშორისო პაციენტების რაოდენობა, ვინც სტუმრობს თურქეთს, სერიოზულად გაიზარდა. მას შემდეგ რაც ძალაში შევიდა ჯანდაცვის რეფორმა, უცხოელმა პაციენტებმა დაიწყეს თურქეთში ჩამოსვლა, მაშინ როცა წარსულში თურქეთის მაცხოვრებლები ევროპაში მიდიოდნენ სამკურნალოდ.

MEDICAL PARK-წამყვანი მოთამაშე სამედიცინო ტურიზმში

Medical Park Hospitals Group, ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე ამ სექტორში, აღწევს მნიშვნელოვან წარმატებას სამედიცინო ტურიზმში ბოლო წლების განმავლობაში და დაეწყო დიდი რაოდენობა მკურნალობის მოთხოვნები საერთაშორისო პაციენტებისგან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აშშ-ს ჩათვლით.

Medical Park იზიდავს საერთაშორისო პაციენტების ყველაზე დიდ რაოდენობას, რამდენადაც სთავაზობს სრულ მომსახურებას მის საერთაშორისო პაციენტებს თურქეთში ჩამოსვლიდან მათ სამშობლოში დაბრუნებამდე, ზრუნავს ყოველდღიურ დეტალებზე, როგორიცაა მათი ტრანსპორტირება, ტრანსფერი, საცხოვრებელი, მკურნალობასა და მედიკამენტებში დახმარება.

Medical Park, თურქულ-ამერიკული ჯანდაცვის ტურიზმის ასოციაციის (TAHTAS) წევრი, გააგრძელებს სარეკლამო აქტივობებს აშშ-ში და მიიღებს საერთაშორისო პაციენტების მნიშვნელოვან რაოდენობას სამედიცინო ტურიზმის ფარგლებში.

Michael Honda

დამატებითი ინფორმაციისთვის :

საერთაშორისო პაციენტთა ცენტრი/მარკეტინგის განყოფილება

ბეიზა მერიჯ

ფინარ ბელენდირ

+90 212 227 11 00